Συνέδρια

 
Η Ανδρομέδα αναλαμβάνει την διοργάνωση και την προώθηση συνεδρίων, καθώς και την υποστήριξη ήδη προγραμματισμένων συνεδρίων, με δράσεις πλαισίωσής τους όπως λόγου χάρη μουσική και ηχητική κάλυψη, προώθηση δελτίων τύπου αλλά και προβολή του περιεχομένου τους.